خدای ساکت

خدا

بعضی وقتا واقعا احتیاج دارم که صدات رو بشنوم نگاهت رو حس کنم

آره میدونم ظرفیتش رو ندارم اما چه کنم با این نیاز؟!

میدونم تو یه خدای ساکتی یه خدای ناظر

اما من هنوز اونقدر بزرگ نشدم که سکوتت رو بفهمم

...

/ 0 نظر / 19 بازدید