ما اشتباهی هستیم

چقدر معصوم بودم

چقدر صاف و ساده

 

 

تو اشتباهی بودی من اشتباهی بودم

ما مال هم نبودیم از جنس هم نبودیم

من صاف بودم و

تو

هزارتو...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید