روزگار سختیه

روزگار سختیه

بیشتر از انسان شیطان دور و ورمون رو گرفته

گاهی شاید خود ما هم جزء اونا میشیم

جزء شیاطین

 

 

 

بیشتر وقتا ازش میترسم

گاهی از خودم

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید