بخواب آرام دل دیوانه

 

پس از این زاری مکن هوس یاری مکن

 تو ای ناکام دل دیوانه

با غم دیرینه ام به مزار سینه ام 

 بخواب آرام دل دیوانه

با تو رفتم بی تو باز آمدم

 از سر کوی او دل دیوانه

پنهان کردم در خاکستر غم

 آنهمه آرزو دل دیوانه

چه بگویم با من ای دل چه ها کردی

تو مرا با عشق او آشنا کردی

پس از این زاری مکن هوس یاری مکن

 تو ای ناکام دل دیوانه

...

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
ستاره

دلم بسی گرفت این دل دیوانه!