خدا و من

دیشب یه لحظه وقتی صدات میکردم شک کردم به بودنت

گفتم آخه اگه بود صدات رو می شنید

ناله هات رو

 

 

 

×خدایا همه بنده هات مثل من مزخرفن؟!

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید