عادت

سخت بود خیلی سخت

جانفرسا و طاقت سوز

عادت کردن به تنهایی به قدر نشناسی به بی وفایی به نامردی  به مکر

به خیانت به دروغ ...

ولی عادت کردم و چی بدتر از این برای آدم

عادت به بدیها

عادت به شرایط مزخرف موجود...

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
حامد

خيلي دوست داشتم پاسخي در خور متنت بنويسم - افسوس در بين دو فرضيه و يك نظريه معلقم . بگم انسان حيوان است كه اگر خيانت و دروغ و نميديدي بايد متحير شد و خلاصه خداوند از سر دروغ ، خيانت ، بي وفايي ، دو رويي ، و اينها همه با اختيار تام انجام دادن يك شخص نگذره - و رسواي خاص و عامش كنه

پیام

عادت نکردی دوست من فقط ژذیرفتی که اطرافیانت بیشتر از جنس دروغ و خیانت هستند.