به سردی گور

شب و روزم سوت و کور و تاریک 

به سردی و تاریکی و غربت گور

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
حامد

يه خواهشي دارم آدرس برام ميگذاشتي

حامد

اگر به نصايحم واقعا عمل كني - در طول مدت 10 يا 15 روز حتما حال و هوات عوض ميشه . حتمام يه صحيفه سجاديه بگير و شبي يك دعا رو بخون و از خدا طلب آرامش كن . و منتظرم به فضل و ياري خداوند خبر بدي كه حالت خوب خوب شده