زیاد که باشی...

دلم گرفته خدا !دلم گرفته!

از همه چیز بیزارم  از خودم بیشتر

از خودم دور شدم  از تو دورتر

 

عشق و اشتیاق من جوابش خیانت بود و دروغ

بی مهری و سردی

زیادی عاشق بودم  زیادی مشتاق و  این رسم دنیاست

زیاد که باشی دور ریخته میشوی

پایمال میشوی و به چشم نمی آیی...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید