تابستان کودکی

روزهای بلند و گرم تابستان کودکی

چه لذت و شادمانی بی پایانی بود تابستان آن روزها

هیچ نداشتیم و با اینهمه خوشبخت بودیم و شاد

بازیهای ساده و سرشار از داد و قال و قهر و آشتی و

زندگی و زندگی و زندگی...

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید